Farr 40 Kokomo

Farr 40 ‘Kokomo’ on the way to Queensland.

..

 

Farr 40 Kokomo

Transport of Farr 40 Kokomo from Brisbane to Sydney